Triết lý kinh doanh

Triết lý kinh doanh

Triết lý kinh doanh của SƠN TRÌNH được xây dựng trên 4 nền tảng chính: hợp tác, sáng tạo, tương tác và thân thiện. Chúng tôi tự hào có thể mang đến những giá trị gia tăng trong chuỗi hoạt động kinh doanh, dịch vụ và qua đó tạo cơ hội phát triển mạnh mẽ cùng khách hàng.

COOPERATION

Hợp tác chặt chẽ và cùng chia sẻ lợi ích với khách hàng và đối tác.

CREATIVE

Sáng tạo với sự khác biệt trong dịch vụ nhằm cung cấp những giải pháp đặc thù cho hoạt động kinh doanh của từng khách hàng.

COMMUNICATION

Thường xuyên liên lạc với khách hàng nhằm thoả mãn kịp thời các nhu cầu của khách hàng.

CLOSELY

Môi trường làm việc thân thiện tạo cơ hội phát triển cùng khách hàng.