Our Blog

Tháng Hai 18 2012 0Comment

Chúc thọ Cụ Đào Nguyễn Quyết

Vũng Tàu ngày 05/10/2011 ( 09 / 9 năm tân Mão) Kính chúc cụ : Đào Nguyễn Quyết cùng Cụ Bà Nguyên : Bí thư Trung Ương Đảng, Chủ nhiệm Tổng cục chính trị, Đại tướng Quân đội nhân dân Việt Nam, Phú chủ tịch Hội đồng nhà nước , chủ tịch danh dự Họ […]

Tháng Hai 01 2012 0Comment

Khảo sát, tìm đất xây dựng nhà thờ họ Đào

Thể theo nguyện vọng của nhiều Hội viên họ Đào các tỉnh phía Nam mong muốn có một địa điểm xây dựng Từ đường thờ tự những vị danh nhân họ Đào Việt Nam và vị Thủy tổ họ Đào Việt Nam (nếu được cả Họ công nhận trên cơ sở khoa học), đồng thời […]

Tháng Mười 07 2011 0Comment

Kỷ niệm 10 năm thành lập công ty

Năm 2011 Công ty TNHH Sơn Trình Kỷ niệm 10 năm thành lập công ty. Sau nhiều năm hoạt động công ty đã đạt được những thành tựu đáng kể trong việc triển khai hệ thống xây dựng đa năng, phát triển công ty theo một hướng mới. Ngày 12/1/2011, công ty đã tổ chức […]

Tháng Mười 07 2011 0Comment

Đêm hội trăng rằm

Quan tâm đến thế hệ trẻ, thực hiện trách nhiệm và bổn phận của doanh nghiệp đối với sự phát triển chung của cộng đồng, xã hội. Trong những năm qua công ty TNHH SƠN TRÌNH luôn ý thức được trách nhiệm của mình phụng dưỡng những người già neo đơn, không nơi nương tựa. […]