Category: Uncategorized

Xử lý các đoạn ống lộ khu vực tiếp bờ Long Hải đường ống dẫn khí BH-LH bằng phương pháp đổ đá

Nhà thầu chính: Công ty TNHH MTV Dịch vụ, lắp đặt, vận hành và bảo dưỡng công trình dầu khí biển PTSC (POS) ĐVTC: Công ty TNHH Sơn Trình. Thời gian thi công: 12/04/2010 Nội dung: Xử lý các đoạn ống lộ khu vực tiếp bờ Long Hải đường ống dẫn khí BH-LH bằng phương […]