Category: Dự án

Vận chuyển sắt từ cảng ra nhà máy thép

Vận chuyển sắt phế liệu từ cảng PTSC về nhà máy thép POMINA 2 và POMINA 3 Hợp tác với công ty TNHH Yến Sơn vận chuyển từ 30.000 đến 90.000 tấn sắt mỗi tháng từ cảng PTSC Phú Mĩ đến nhà máy thép POMINA. Hoạt động bốc dỡ sắt sắt phế liệu từ tàu […]

Trộn bê tông

Để chủ động, đảm bảo tiến độ các công trình xây dựng. Bảo đảm chất lượng các công trình xây dựng, đáp ứng các yêu cầu nghiêm ngặt về chất lượng, đặc biệt đối với các chủ đầu tư là người nước ngoài, các công trình xây dựng trọng điểm của Quốc gia, năm 2011, […]