Category: Thi công Kè – Cảng

Thi công hệ thống Kè gầm bến – Thuộc dự án Mở rộng cảng căn cứ dịch vụ kỹ thuật Dầu khí hạ lưu Vũng Tàu

Chủ đầu tư: Công ty TNHH MTV Dịch vụ Cơ khí  Hàng Hải Nhà thầu: Công ty TNHH SƠn Trình Thời gian thi công: 105  ngày kể từ ngày 29/12/2010 Phạm vi công việc: THi công hoàn thành công việc theo đúng hồ sơ thiết kế và các chỉ dẫn kỹ thuật của Hạng mục […]