SAN LẤP TOÀN DỰ ÁN – 100ha

Sau thành công của gói thầu Giai đoạn 1 ( San lấp 25 ha Khu Biển và 20 ha Khu Đồi). Công ty TNHH Sơn Trình nhận được sự tin tưởng của tập đoàn NOVALAND, tiếp tục giao cho chúng tôi gói thầu San lấp toàn dự án (Quy mô gói thầu ~1 triệu m3 […]