Category: Dự án xây dựng

Thi công hệ thống Kè gầm bến – Thuộc dự án Mở rộng cảng căn cứ dịch vụ kỹ thuật Dầu khí hạ lưu Vũng Tàu

Chủ đầu tư: Công ty TNHH MTV Dịch vụ Cơ khí  Hàng Hải Nhà thầu: Công ty TNHH SƠn Trình Thời gian thi công: 105  ngày kể từ ngày 29/12/2010 Phạm vi công việc: THi công hoàn thành công việc theo đúng hồ sơ thiết kế và các chỉ dẫn kỹ thuật của Hạng mục […]

SAN LẤP TOÀN DỰ ÁN – 100ha

Sau thành công của gói thầu Giai đoạn 1 ( San lấp 25 ha Khu Biển và 20 ha Khu Đồi). Công ty TNHH Sơn Trình nhận được sự tin tưởng của tập đoàn NOVALAND, tiếp tục giao cho chúng tôi gói thầu San lấp toàn dự án (Quy mô gói thầu ~1 triệu m3 […]