Thi công hệ thống Kè gầm bến – Thuộc dự án Mở rộng cảng căn cứ dịch vụ kỹ thuật Dầu khí hạ lưu Vũng Tàu

Chủ đầu tư: Công ty TNHH MTV Dịch vụ Cơ khí  Hàng Hải

Nhà thầu: Công ty TNHH SƠn Trình

Thời gian thi công: 105  ngày kể từ ngày 29/12/2010

Phạm vi công việc: THi công hoàn thành công việc theo đúng hồ sơ thiết kế và các chỉ dẫn kỹ thuật của Hạng mục công trình, hoàn thiện hồ sơ nghiệm thu, hoàn công bàn giao đưa vào sử dụng theo đúng quy định của hợp đồng và các quy định hiện hành của pháp luật:

Bình luận