Xử lý các đoạn ống lộ khu vực tiếp bờ Long Hải đường ống dẫn khí BH-LH bằng phương pháp đổ đá

Nhà thầu chính: Công ty TNHH MTV Dịch vụ, lắp đặt, vận hành và bảo dưỡng công trình dầu khí biển PTSC (POS)

ĐVTC: Công ty TNHH Sơn Trình.

Thời gian thi công: 12/04/2010

Nội dung: Xử lý các đoạn ống lộ khu vực tiếp bờ Long Hải đường ống dẫn khí BH-LH bằng phương pháp đổ đá

Khối lượng công việc sau khi hoàn thành:

.

Thiết bị vận chuyển và công nhân vận hành.

Máy đào chuyển đá lên xà lan

Bình luận