VẬN CHUYỂN ĐÁ XÂY DỰNG VÀ LẮP TALUY KÈ BIỂN

Công trình: Thi công vận chuyển đá xây dựng và lắp taluy

Địa điểm: Cảng Đức Hạnh và khu lấn biển xã đảo Thạnh An, huyện Cần Giờ, TP. HCM

Khối lượng dự kiến: 2.000.000 m3 đá

Bình luận