SAN LẤP TOÀN DỰ ÁN – 100ha

Sau thành công của gói thầu Giai đoạn 1 ( San lấp 25 ha Khu Biển và 20 ha Khu Đồi). Công ty TNHH Sơn Trình nhận được sự tin tưởng của tập đoàn NOVALAND, tiếp tục giao cho chúng tôi gói thầu San lấp toàn dự án (Quy mô gói thầu ~1 triệu m3 cát san lấp)

Để đáp lại sự tin tưởng của Chủ đầu tư, công ty TNHH Sơn Trình lập tức điều động nhân sự, thiết bị, thi công không quản ngày đêm cố gắng kịp tiến độ đề ra.

Thiết bị thi công vận chuyển

Thiết bị thi công Bơm cát

Thi công bơm cát
Thi công vận chuyển bằng xe REO
Công tác kiểm tra độ chặt sau khi Lu lèn

Bình luận