Long Sơn Petrochemicalos Co .,ltd – Tổ hợp hóa dầu Miền Nam

Long Sơn Petrochemicalos Co .,ltd – Tổ hợp hóa dầu Miền Nam
Công tác nạo vét hữu cơ

 

Cung cấp vật tư, thiết bị, thi công san lấp khu nhà Chem, nhà Pal

Bình luận