Vận chuyển sắt từ cảng ra nhà máy thép

Vận chuyển sắt phế liệu từ cảng PTSC về nhà máy thép POMINA 2 và POMINA 3

Hợp tác với công ty TNHH Yến Sơn vận chuyển từ 30.000 đến 90.000 tấn sắt mỗi tháng từ cảng PTSC Phú Mĩ đến nhà máy thép POMINA.

Hoạt động bốc dỡ sắt sắt phế liệu từ tàu lên xe vận chuyển:

Thả sắt vào thùng xe :

Vận chuyển đến nơi đổ (nhà máy thép POMINA) sau  khi thùng đã đầy :