Kè đá chống sạt lở

Dự án kè đá chống sạt lở tại cảng ODA hợp tác Nhật Bản và Việt Nam

Máy xúc cần dài xúc đá xúc đá lên xà lan vận chuyển :

Vận chuyển đá đến vị trí cần đổ tại các cọc bê tông :

Quay trở lại nhận đá sau khi đã đổ đúng vị trí để tiếp tục công việc :