Mỏ đá

Hoạt động khai thác mỏ đá, cung cấp nguồn đá xây dựng cho các dự án trên địa bàn Bà Rịa – Vũng Tàu

Thi công khai thác đá tại mỏ Việt Tiến

Bình luận