Chúc thọ Cụ Đào Nguyễn Quyết

Vũng Tàu ngày 05/10/2011 ( 09 / 9 năm tân Mão)

Kính chúc cụ : Đào Nguyễn Quyết cùng Cụ Bà

Nguyên : Bí thư Trung Ương Đảng, Chủ nhiệm Tổng cục chính trị, Đại tướng Quân đội nhân dân Việt Nam, Phú chủ tịch Hội đồng nhà nước , chủ tịch danh dự Họ Đào Việt Nam

Đã góp công lớn giải phóng Thủ Đô Hà Nội 1945 và thống nhất Việt Nam.

Tôi thay mặt họ Đào tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu Kính chúc hai cụ :

Cả cuộc đời vì nước vì dân

Vẫn tấm lòng son với Đảng – Bác

Gia đình trung dũng

Con cháu thảo hiền,

Dòng họ tôn kính,

Tổ quốc ghi công,

Nhân dân mến phục,

Hai cụ song thọ,

Thọ trường như tuổi cây đa,

Chưa trăm năm vẫn òn là trẻ trung

Tán che rộng mát bách tùng

Cây cao bóng cả, sống cùng cháu con ./.

Nhân dịp cụ gặp mặt họ Đào các tỉnh Nam bộ.

TRƯỞNG BAN

ĐÀO XUÂN DỤC

(Đã ký)