Khảo sát, tìm đất xây dựng nhà thờ họ Đào

Thể theo nguyện vọng của nhiều Hội viên họ Đào các tỉnh phía Nam mong muốn có một địa điểm xây dựng Từ đường thờ tự những vị danh nhân họ Đào Việt Nam và vị Thủy tổ họ Đào Việt Nam (nếu được cả Họ công nhận trên cơ sở khoa học), đồng thời là nơi sinh họat văn hóa của cả dòng họ, nơi lưu trữ những hình ảnh, những hồ sơ, tài liệu sách báo, di vật của các chi phái họ Đào các tỉnh phía Nam nói riêng và cả nước nước nói chung. Dưới đây là biên bản ghi nhớ