Họ Đào tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu nhớ về nguồn cội

Mặc dù vất vả với cuộc sống mưu sinh hàng ngày, nhưng bà con họ Đào tỉnh BRVT vẩn luôn nhớ về nguồn cội